Ausfall der Clubabende:

  • 29. August
  • 5. September
  • 3. Oktober
  • 7. November

 

20 Jahre Quercross-Country-Dancers und Graduierung der class am 29. September - mehr Informationen unter Fotos